สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท16/10/2017
ผู้เข้าชม16546
แสดงหน้า34440
ปฎิทิน
October 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
AdsOne.com

  มีการแก้ไขปรับปรุง
1. ระเบียบการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ 2.ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยนะคะ

 
  แบบฟอร์มการขอทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีการปรับปรุงนะคะ !!!
1. REC- QSNICH_Checklist 1
2. REC QSNICH 05   คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
3. REC QSNICH 06  คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย  สำหรับอาสาสมัครเด็ก อายุ 7-12 ปี
4. REC QSNICH 07  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
5. REC QSNICH 08  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม /ผู้ปกครอง
6. REC QSNICH 09 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็ก อายุ 7-12 ปี
 

 การขอทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป โครงการวิจัยที่ส่ง หลังวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมถัดไป (รับพิจารณาเดือนละ ไม่เกิน 7 โครงการ/เดือน)


ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 12 โทร.1415 ต่อ 5213,5214 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.


  กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2560 <<<< Click


  ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559)

  ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ.2560


  คลินิกจริยธรรมการวิจัย

        กรุณานักจองคิวล่วงหน้าที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย โทร 5213, 5214  อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice Guideline)
และ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participated Protection Course)
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ. ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 3  ชั้น 7  อาคารสยามบรมราชกุมารี  อบรม  หลักสูตร การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) 

 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ โปษยกฤต ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี


 


  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพจาก  NECAST  รับรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2559  
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo2016)

ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์


    

ข่าวสาร

 

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

(11/09/2017 17:23) อ่าน 2223 ครั้ง
  เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติทำวิจัยในสถาบ...
 
 

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

(19/07/2017 14:27) อ่าน 1115 ครั้ง
ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  >> ...
 

บทความ

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด

Test

test 2078 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57