สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท17/01/2018
ผู้เข้าชม18148
แสดงหน้า36980
ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
AdsOne.com

  มีการแก้ไขปรับปรุง

 

 แบบรายงานการส่งโครงการวิจัย เพื่อพิจารณาครั้งแรก
      (Initial Review Submission Form) REC-QSNICH.00

  ระเบียบการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

 

 การขอทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป โครงการวิจัยที่ส่ง หลังวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมถัดไป (รับพิจารณาเดือนละ ไม่เกิน 7 โครงการ/เดือน)


ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชั้น 12 โทร.1415 ต่อ 5213,5214 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.


  กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2561 <<<< Click


  คลินิกจริยธรรมการวิจัย

        กรุณานักจองคิวล่วงหน้าที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย โทร 5213, 5214  อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice Guideline)
และ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participated Protection Course)
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 ณ. ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 3  ชั้น 7  อาคารสยามบรมราชกุมารี  อบรม  หลักสูตร การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) 

 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ โปษยกฤต ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี


 


  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพจาก  NECAST  รับรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2559  
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo2016)

ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์


    

ข่าวสาร

 

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

(17/01/2018 17:31) อ่าน 2605 ครั้ง
  เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติทำวิจัยในสถาบ...
 
 

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

(16/11/2017 17:37) อ่าน 1252 ครั้ง
ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  >> ...
 

บทความ

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด

Test

test 2106 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57