สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท23/03/2023
ผู้เข้าชม82427
แสดงหน้า133232
ปฎิทิน
March 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ข่าวสาร

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

(1/03/2023 16:57) อ่าน 6735 ครั้ง
แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย   ...
อ่านต่อ >>
 
 

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

(28/02/2023 16:17) อ่าน 13755 ครั้ง
  *  เอกสารลำดับที่ 5.และ ข้อ 6. ขอให้เซ็นชื่อรับ...
อ่านต่อ >>
 
 

คู่มือนักวิจัย

(11/11/2022 13:18) อ่าน 107 ครั้ง
  ====>>>  Download  <<&l...
อ่านต่อ >>
 

  โครงการวิจัยที่ยื่น Submit ในเดือน มีนาคม 2566  เพื่อเข้ารอบการพิจารณา เดือน เมษายน 2566 (4/2566)

 

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เข้ารอบการพิจารณาเดือน มีนาคม 2566 

 


  ติดต่อ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย     LINE  Official    
   

 


ขอแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มสำหรับขออนุญาตทำวิจัย ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ดังรายการต่อไปนี้   

1. คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย(Information Sheet  for Research Participant)(REC-QSNICH.05)

2. คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี(Information Sheet for Research Participant) (REC-QSNICH.06)

3. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย(Informed Consent   Form) (REC-QSNICH.07)

4. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม โครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) (REC-QSNICH.08)

5. หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี (Informed Assent Form) (REC-QSNICH.09)

6. แบบฟอร์มการส่งเอกสารขอทำวิจัย Checklist1 
7. รายงานแจ้งปิดโครงการวิจัย/ แจ้งปิดโครงการวิจัย  (REC-QSNICH.22)

 

  การยืมแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการยืมรายงาน
ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

enlightenedผู้ป่วยใน ==> Click
enlightened
ผู้ป่วยนอก  ==> Click


 ขอแจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มสำหรับขออนุญาตทำวิจัย ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

          เนื่องจาก สำนักงานจริยธรรมการวิจัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีการปรับปรุงแบบฟอร์มสำหรับขออนุญาตทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ดังรายการต่อไปนี้   
บันทึกข้อความ l
 1   แบบเสนอโครงการวิจัยฯ (REC-QSNICH.03)    

 2   คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (REC-QSNICH.04 

 

   การส่งเอกสาร MTA/ CTA  กรณีที่เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ

ขอให้ผู้วิจัยส่งเอกสารฉบับภาษาไทยด้วยนะคะ


 ประกาศสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เรื่อง แนวทางการดำเนินการวิจัยในมนูษย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโคโรนา
สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
  mail
 


    นักวิจัยสามารถ Scan QR-CODE
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้เลยคะ.....

  mail    แบบฟอร์มขอทำวิจัย        


 mail   แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย    

   โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันจันทร์
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป
โครงการวิจัยที่ส่ง
หลังวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุม
พิจารณาในรอบการประชุมถัดไป
 (รับพิจารณาเดือนละไม่เกิน 7 โครงการ / เดือน)

ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ชั้น  12  
โทร.02-3548333
  ต่อ  5213,5214 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น


  กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2565
PDF file