สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท23/06/2017
ผู้เข้าชม15160
แสดงหน้า31772
ปฎิทิน
June 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
AdsOne.com

  เอกสารประกอบการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

“Human Research Participated Protection Course”
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสยามฯ3 อาคารสยาบรมราชกุมารี ชั้น 7

1.  Principles of research ethics

<Dowload>

2.  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย

<Dowload>

3.  Risk Benefit assessment in ethical review

<Dowload>

4.  ICF and CRF

<Dowload>

5. Privacy and Confidentiality Data confidence and Quality  Conflict of interest

<Dowload>

6. Research in vulnerable population

<Dowload>

7.Initial review and Continuing reports
(Safety reporting & SAE handing)

<Dowload>

ตารางการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
“Human Research Participated Protection Course”

<Dowload>


 การขอทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป โครงการวิจัยที่ส่ง หลังวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมถัดไป 


  ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ชั้น  12  
โทร.1415
  ต่อ  5213,5214   ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.


กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2560 <<<< Click


  

  ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจั (ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559)


 

ข่าวสาร

 

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

(19/06/2017 15:36) อ่าน 1804 ครั้ง
  เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติทำวิจัยในสถาบ...
 
 

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

(20/06/2017 14:34) อ่าน 953 ครั้ง
ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  >> ...
 

yes  ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ.2560

yes ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

yes  คำสั่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 


yes  อบรม  หลักสูตร การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice : GCP) 
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ โปษยกฤต ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี


yes  คลินิกจริยธรรมการวิจัย เปลี่ยนวันให้บริการากวันพุธ เป็น ....วันพฤหัสบดีแล้วนะค่ะ !!!enlightened คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ผ่าน การประเมินการรับรองคุณภาพจาก NECAST
(National Ethics Committee Accreditation  System in Thailand)
หรือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.
  รับรางวัลในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo2016)

 


 

 
 
   
 1.   ระเบียบว่าด้วยทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2558  <<< Click 

 2.  เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย จากสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต    <<< Click

3.  เอกสารประกอบการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

บทความ

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด

Test

test 2066 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57