สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท26/11/2019
ผู้เข้าชม35447
แสดงหน้า67222
ปฎิทิน
December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
ข่าวสาร

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

(11/07/2019 15:54) อ่าน 3006 ครั้ง
          ...
อ่านต่อ >>
 
 

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

(27/05/2019 08:54) อ่าน 6362 ครั้ง
       ...
อ่านต่อ >>
 
 
     นักวิจัยสามารถ Scan QR-CODE
เพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้เลยคะ.....

  mail    แบบฟอร์มขอทำวิจัย        

 mail   แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย    

 


  โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป โครงการวิจัยที่ส่ง หลังวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมถัดไป  (รับพิจารณาเดือนละไม่เกิน 7 โครงการ / เดือน)

ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ชั้น  12   โทร.02-3548333  ต่อ  5213,5214 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น


  กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
      สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2562
Click  PDF file  
       <<<< เดือน พฤษภาคม 2562  ประชุมวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

คลินิกจริยธรรมการวิจัย
กรุณานักจองคิวล่วงหน้าที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย โทร 5213, 5214

 
   อบรม  “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(ICH-GCP) 
                 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


      ศึกษาดูงานจากสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
               วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  อบรม  “Human Research Participated Protection Course ”
                    วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
อบรม  “Standard Operating Procedures (SOP)
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี'

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 11  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 


  กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยี  โรงพยาบาลราวิถี
ดูงาน สำนักงาจจริยธรรมการวิจัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

 


 อบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participated Protection Course)
วันที่ 27 มิถุนายน 2561  ณ. ห้องประชุม ชั้น 13  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 


อบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participated Protection Course)

วันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ. ห้องประชุม ชั้น 12  อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice Guideline) และ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(Human Research Participated Protection Course) วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560

ณ. ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 3  ชั้น 7  อาคารสยามบรมราชกุมารี 

  อบรม  หลักสูตร การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice : GCP) 

 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ โปษยกฤต ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 บทความ

 

สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย

อ่าน 580 ครั้ง
สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย ถ้า...
 
 

จรรยาบรรณนักวิจัย

อ่าน 626 ครั้ง
จรรยาบรรณนักวิจัย        ...
 

แกลอรี่

 

เข้าชม 216 ครั้ง