สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท27/09/2021
ผู้เข้าชม57742
แสดงหน้า100073
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
จรรยาบรรณนักวิจัย

อ่าน 1101 | ตอบ 2

จรรยาบรรณนักวิจัย

           
'นักวิจัย' หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 
'จรรยาบรรณ' หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน
 
สภาวิจัยแห่งชาติจึงกำหนด 'จรรยาบรรณนักวิจัย'  ไว้เป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการดังนี้
 
  1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
  2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อข้อตกลงในการวิจัย ต่อหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่สังกัด
  3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัย
  4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
  5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย
  6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย
  7. นักวิจัยต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
  8. นักวิจัยต้องเคาระความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
  9. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
 
(ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 4/03/2019 00:31
2
อ้างอิง

Sue
Eastridge Business Park | Commercial Space For Lease San Francisco | Hall Office Park Frisco Tx | Commercial Estate Real Texas | Medical Office Space For Rent | Commercial Property Services | Real Estate Agents Commercial | Office Space To Let | Commercial Property To Buy | Featured Links Collection | Featured Links Collection | Orlando Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Miami Florida | Featured Links Collection | Building For Lease Or Sale | Delaware Commercial Property | Commercial Properties In Miami | Crossroads Business Park | Broker Commercial Property | Hotels Resorts For Sale | Arizona Research Park | Brandton Fl Commercial Real Estate | Hotel Collection Sale | Retail Space Orlando | Hotel Sell | Office Space Rent
 
Sue [69.85.105.xxx] เมื่อ 10/03/2019 03:44
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :