สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท17/06/2018
ผู้เข้าชม21996
แสดงหน้า44870
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

12/06/2018 12:04 เมื่อ 12/06/2018 อ่าน 1693 | ตอบ 1
                                                    แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
ลำดับ ชื่อเอกสาร DOWNLOAD
 WORD
DOWNLOAD
  PDF
 
1. REC-QSNICH 14 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว (Protocol Amendment)
  Download

Download
 

ตัวจริง 1 ชุด

สำเนา 3 ชุด

2. REC-QSNICH 18 รายงานการเบี่ยงเบน
  Download

Download
 

ตัวจริง 1 ชุด

สำเนา 3 ชุด

3. REC-QSNICH 19 รายงาน SAE AE  
Download

ตัวจริง 1 ชุด

สำเนา 3 ชุด

4. REC-QSNICH 20 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา  
Download

  Download

ตัวจริง 1 ชุด

สำเนา 3 ชุด

5. REC- QSNICH 21 แบบรายงานความก้าวหน้า/ ต่ออายุหนังสือรับรอง  
Download

Download

ตัวจริง 1 ชุด

สำเนา 3 ชุด
6. REC-QSNICH 22 รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย/
แจ้งปิดโครงการวิจัย
 
Download

  Download

ตัวจริง 1 ชุด

  REC-QSNICH 16 สรุปผลการวิจัย
  Download
 
Download
ตัวจริง 1 ชุด
  REC-QSNICH 17 อนุญาตเผยแพร่  
  Download

Download
ตัวจริง 1 ชุด
7. REC-QSNICH 26 ขอสำเนา
Download
 
Download
ตัวจริง 1 ชุด
8. REC-QSNICH 32 แบบสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ใช้กรณี  แก้ไขตามมติฯ)  
Download
  ตัวจริง 1 ชุด
9. REC-QSNICH 39 บันทึกข้อความขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
 
Download
ตัวจริง 1 ชุด
10. REC-QSNICH 40    แบบฟอร์รายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด  
Download
ตัวจริง 1 ชุด
ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

>>  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559) <<
 

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

111
 
111 [171.96.168.xxx] เมื่อ 23/02/2015 21:15
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :