สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท19/02/2018
ผู้เข้าชม18879
แสดงหน้า38264
ปฎิทิน
February 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
AdsOne.com

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

16/11/2017 17:37 เมื่อ 16/11/2017 อ่าน 1328 | ตอบ 1


ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

>>  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559) <<

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

1 REC-QSNICH 14 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว
(Protocol Amendment)
  Download   Download

ตัวจริง 1 ชุด
สำเนา
3 ชุด

 

 

2 REC-QSNICH 18 รายงานการเบี่ยงเบน   Download   Download

ตัวจริง 1 ชุด

สำเนา 3 ชุด

3 REC-QSNICH 19 รายงาน SAE AE   Download   Download

ตัวจริง 1 ชุด

สำเนา 3 ชุด

4 REC-QSNICH 20 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา   Download   Download

ตัวจริง 1 ชุด

สำเนา 3 ชุด

 

5 REC- QSNICH 21 แบบรายงานความก้าวหน้า/ ต่ออายุหนังสือรับรอง   Download   Download

ตัวจริง 1 ชุด

สำเนา 3 ชุด

 

6 รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย/
แจ้งปิดโครงการวิจัย
 รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย
REC-QSNICH 22

 
  Download   Downloadตัวจริง 1 ชุด
    สรุปผลการวิจัย
REC-QSNICH 16
  Download   Download
    อนุญาตเผยแพร่
REC-QSNICH 17

 
   Download   Download
7 REC-QSNICH 26 ขอสำเนา   Download   Download ตัวจริง 1 ชุด
8 REC-QSNICH 32 แบบสรุปการชี้แจง แก้ไข เพิ่มเติมตามมติ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 
  Download   ตัวจริง 1 ชุด
9 REC-QSNICH 39 บันทึกข้อความขอยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด

 
  Download   Download ตัวจริง 1 ชุด
10 REC-QSNICH 40
แบบฟอร์รายงานเพื่อยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
  Download   Download ตัวจริง 1 ชุด
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

111
 
111 [171.96.168.xxx] เมื่อ 23/02/2015 21:15
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :