สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท26/11/2019
ผู้เข้าชม35438
แสดงหน้า67213
ปฎิทิน
December 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    


แบบฟอร์มขอทำวิจัย

27/05/2019 08:54 เมื่อ 27/05/2019 อ่าน 6362 | ตอบ 5
    
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ลำดับ ชื่อเอกสาร อาสาสมัคร
เป็นเด็ก

(อายุต่ำกว่า
7 ปี)
อาสาสมัคร
เป็นเด็ก

(อายุ 7 -12ปี)
อาสาสมัครเป็นเด็ก
(อายุ 12 ปีขึ้นไป
/ผู้ปกครอง)
DOWNLOAD
 WORD

DOWNLOAD
  PDF 
 
1. REC-QSNICH.00
แบบรายงานการส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก
     
 
DOWNLOAD
 
2. REC-QSNICH.01 บันทึกข้อความขออนุญาตทำวิจัย        
 
3. REC-QSNICH.02 แบบฟอร์มขอทำการวิจัยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี        
DOWNLOAD
 
4. REC-QSNICH.03 แบบเสนอโครงการวิจัย       
DOWNLOAD

 
 
 
5. REC-QSNICH.03.1 แบบฟอร์มเปิดเผยการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย
(Conflict of interest and funding form)
     
DOWNLOAD

 
   
6. REC-QSNICH.04 คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย         
DOWNLOAD
 
7. REC-QSNICH.05
คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย(Information Sheet  for Research Participant)
      DOWNLOAD

DOWNLOAD
 
 
8. REC-QSNICH.06 คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี(Information Sheet for Research Participant)   DOWNLOAD
DOWNLOAD
 
 
9. REC-QSNICH.07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย(Informed Consent   Form)   DOWNLOAD DOWNLOAD  
10. REC-QSNICH.08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม โครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ ผู้ปกครอง (Informed Consent Form) DOWNLOAD DOWNLOAD
11. REC-QSNICH.09 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี (Informed Assent Form)
 
  DOWNLOAD DOWNLOAD  
12. RECQSNICH.Checklist1 แบบฟอร์มการส่งเอกสารขอทำวิจัย         DOWNLOAD  
13. ใบรับรองผ่านการอบรม GCP หรือใบรับรองผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย            
 

แนวทางการทบทวนโครงการวิจัยก่อนนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา
(นักวิจัยไม่ต้องแนบเอกสารด้านล่างนี้มากับโครงการวิจัย) โปรดอ่านทบทวนความเหมาะสม

1.  REC QSNICH 00  แบบรายงานการส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก Initial Review Submission Form   Download

2.  REC QSNICH 10.1    แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงการวิจัยทางชีวการพทย์    Download

3.  REC QSNICH 11.1    แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์    Download

4.  REC QSNICH 12.1   แนวทางการทบทวนและนำเสนอเอกสารข้อมูลคำชี้แจง/ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย    Download


 ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจั (ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2561)  <<  Click  >> 

 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

7
 
7 [110.164.95.xxx] เมื่อ 18/03/2016 09:08
2
อ้างอิง

ณัฐมน
ง่ายและสะดวกในการขอใช้เอกสารเพื่่อการทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะ
 
ณัฐมน [182.232.86.xxx] เมื่อ 18/08/2016 11:13
3
อ้างอิง

Admin
  อ้างอิงจาก ณัฐมน 18 ส.ค. 2559, 11:13   
ง่ายและสะดวกในการขอใช้เอกสารเพื่่อการทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะ------->ขอบคุณค่ะ
 
Admin [110.164.95.xxx] เมื่อ 30/11/2016 11:29
4
อ้างอิง

new member
 
new member [110.164.95.xxx] เมื่อ 18/04/2017 14:43
5
อ้างอิง

2534
 
2534 [110.164.95.xxx] เมื่อ 3/12/2019 15:54
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :