สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท19/02/2018
ผู้เข้าชม18879
แสดงหน้า38264
ปฎิทิน
February 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
AdsOne.com

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

26/01/2018 11:10 เมื่อ 26/01/2018 อ่าน 2760 | ตอบ 4
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

อาสาสมัคร
เป็นเด็ก

(อายุต่ำกว่า 7 ปี)

อาสาสมัครเป็นเด็ก

(อายุ 7-12 ปี)

อาสาสมัครเป็นเด็ก

(อายุ12 ปี
ขึ้นไป)

หรือผู้ปกครอง

DOWNLOAD

 WORD

DOWNLOAD

 PDF

1

REC-QSNICH.00

แบบรายงานการส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก 

yes

yes

yes

-

Download

2

REC-QSNICH.01  

บันทึกข้อความขออนุญาตทำวิจัย   

yes

yes

yes

-

Download

3

REC-QSNICH.02

แบบฟอร์มขอทำการวิจัยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

yes

yes

yes

 

Download

4

REC-QSNICH.03  

แบบเสนอโครงการวิจัย   

yes

yes

yesDownload

Download

5

REC-QSNICH.04  

คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย  

 

 

 

 

Download

6

REC-QSNICH.05  

คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย

(Information Sheet  for Research Participant)

yes

yes

yes


Download

Download

7

REC-QSNICH.06

คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย

สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี

(Information Sheet for Research Participant)

yes

 

 


Download

Download

8

REC-QSNICH.07  

หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

(Informed Consent   Form)

yes


Download

Download

9

REC-QSNICH.08

หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม โครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ ผู้ปกครอง (Informed Consent Form)

yes

yes


Download

Download

10

REC-QSNICH.09 

หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี

(Informed Assent Form )

yes


Download

Download

 

11

REC-QSNICH.Checklist1

แบบฟอร์มการส่งเอกสารขอทำวิจัย

yes

yes

yes

 

Download

12

ใบรับรองผ่านการอบรม GCP หรือใบรับรองผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย

yes

yes

yes

 

 

  

แนวทางการทบทวนโครงการวิจัยก่อนนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา

(นักวิจัยไม่ต้องแนบเอกสารด้านล่างนี้มากับโครงการวิจัย) โปรดอ่านทบทวนความเหมาะสม

1. REC QSNICH 10.1 แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงการวิจัยทางชีวการพทย์

Download

 
2. REC QSNICH 11.1 แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์    

Download

 
3. REC QSNICH 12.1 แนวทางการทบทวนและนำเสนอเอกสารข้อมูลคำชี้แจง/ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย   

Download

 

 
 ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม
และค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจั
(ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559)


ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

7
 
7 [110.164.95.xxx] เมื่อ 18/03/2016 09:08
2
อ้างอิง

ณัฐมน
ง่ายและสะดวกในการขอใช้เอกสารเพื่่อการทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะ
 
ณัฐมน [182.232.86.xxx] เมื่อ 18/08/2016 11:13
3
อ้างอิง

Admin
  อ้างอิงจาก ณัฐมน 18 ส.ค. 2559, 11:13   
ง่ายและสะดวกในการขอใช้เอกสารเพื่่อการทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะ------->ขอบคุณค่ะ
 
Admin [110.164.95.xxx] เมื่อ 30/11/2016 11:29
4
อ้างอิง

new member
 
new member [110.164.95.xxx] เมื่อ 18/04/2017 14:43
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :