สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท17/06/2018
ผู้เข้าชม21996
แสดงหน้า44870
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

12/06/2018 12:05 เมื่อ 12/06/2018 อ่าน 3388 | ตอบ 4
 
เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ลำดับ ชื่อเอกสาร อาสาสมัคร
เป็นเด็ก
(อายุต่ำกว่า 7 ปี)
อาสาสมัคร
เป็นเด็ก
(อายุ 7 -12ปี)
อาสาสมัคร
เป็นเด็ก
(อายุ 13 ปี
ขึ้นไป
/ผู้ปกครอง
DOWNLOAD
 WORD
DOWNLOAD
  PDF  
  
1. REC-QSNICH.00 แบบรายงานการส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก    
 
 

DOWNLOAD
2. REC-QSNICH.01 บันทึกข้อความขออนุญาตทำวิจัย  
 

DOWNLOAD
3. REC-QSNICH.02 แบบฟอร์มขอทำการวิจัยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
 
4. REC-QSNICH.03 แบบเสนอโครงการวิจัย   

DOWNLOAD

DOWNLOAD
5. REC-QSNICH.04 คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย   
DOWNLOAD
6. REC-QSNICH.05 คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย(Information Sheet  for Research Participant)
DOWNLOAD

DOWNLOAD
7. REC-QSNICH.06 คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี
(Information Sheet for Research Participant)
DOWNLOAD

DOWNLOAD
8. REC-QSNICH.07 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย(Informed Consent   Form)
DOWNLOAD

DOWNLOAD
9. REC-QSNICH.08 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม โครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ ผู้ปกครอง (Informed Consent Form)
DOWNLOAD

DOWNLOAD
10. REC-QSNICH.09 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7-12 ปี (Informed Assent Form )
DOWNLOAD

DOWNLOAD
11. REC-QSNICH.Checklist1 แบบฟอร์มการส่งเอกสารขอทำวิจัย  
DOWNLOAD
12. ใบรับรองผ่านการอบรม GCP หรือใบรับรองผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัย    
             
           

 
 

แนวทางการทบทวนโครงการวิจัยก่อนนำเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณา

(นักวิจัยไม่ต้องแนบเอกสารด้านล่างนี้มากับโครงการวิจัย) โปรดอ่านทบทวนความเหมาะสม

1. REC QSNICH 10.1 แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงการวิจัยทางชีวการพทย์

Download

 
2. REC QSNICH 11.1 แนวทางการทบทวนและนำเสนอโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์    

Download

 
3. REC QSNICH 12.1 แนวทางการทบทวนและนำเสนอเอกสารข้อมูลคำชี้แจง/ หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย   

Download

 

 
 ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียม
และค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจั
(ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559)


ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

7
 
7 [110.164.95.xxx] เมื่อ 18/03/2016 09:08
2
อ้างอิง

ณัฐมน
ง่ายและสะดวกในการขอใช้เอกสารเพื่่อการทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะ
 
ณัฐมน [182.232.86.xxx] เมื่อ 18/08/2016 11:13
3
อ้างอิง

Admin
  อ้างอิงจาก ณัฐมน 18 ส.ค. 2559, 11:13   
ง่ายและสะดวกในการขอใช้เอกสารเพื่่อการทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะ------->ขอบคุณค่ะ
 
Admin [110.164.95.xxx] เมื่อ 30/11/2016 11:29
4
อ้างอิง

new member
 
new member [110.164.95.xxx] เมื่อ 18/04/2017 14:43
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :